Profesionální nábor personálu

Svěřte nábor zaměstnanců nám a ušetřete spoustu času, peněz a energie!
Naše služby
PERFEKTNĚ SE ORIENTUJEME VE SLOŽITÉM PROCESU VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ
V oblasti personální politiky čelí organizace neustále rostoucímu tlaku a je běžné, že firmy, které do náboru personálu investují vlastní síly a prostředky, vydají i několik desítek tisíc korun za výběr kmenového zaměstnance. Situace se dramaticky zhorší, pokud vybraný kandidát opustí pracovní pozici do tří měsíců od svého přijetí. V takovém případě utrpí společnost ztráty, které se rovnají přibližně 6 platům HR specialisty.
NAMZOR předkládá jednoduché řešení. Svěřte výběr zaměstnanců nám! Ušetříme vám čas, finance, energie a především spoustu nervů. Vše rychle, kvalitně a s vysokou odborností.
Naše služby
  • Recruiting
  • Nábor specialistů
  • Nábor pracovníků pro pozice středního managementu
  • Executive SEARCH
  • Nábor vrcholového managementu
Při výběru kandidátů na konkrétní pozici klademe důraz na:
• VHODNOST
Vyhodnotíme vhodnost vztahu mezi kandidátem a pozicí, kterou by měl zaměstnanec zastávat.
• KOMPETENCE
Zkontrolujeme způsobilost a kompetence vybraných kandidátů. Zajistíme, že vybraný zaměstnanec porozumí rozsahu závazků, které mu budou přiděleny.
• RIZIKA
Definujeme postavení zaměstnance v žebříčku veškerých známých rizik v rámci ratingu společnosti.
• OSOBNOST
Odhalíme silné i slabé osobnostní stránky vybraných kandidátů.
• FLEXIBILITU
Prozkoumáme schopnost zaměstnanců reagovat na změny situací.
• REZERVY
Ověříme vnitřní rezervy potenciálních zaměstnanců.
Poradenství NAMZORU
  • Z čeho se skládá systém řízení lidských zdrojů?
  • Monitorování a budování HR technologií používaných v procesu řízení lidských zdrojů.
  • Plánování opatření souvisejících s rozvojem ekonomické motivace firmy a navrhovaná opatření nesouvisející s hmotnou odměnou.
Hledáte nové zaměstnance nebo máte jiné dotazy?
Napište nám zprávu s vašim požadavkem! Obratem vám odpovíme a zašleme kalkulaci nákladů na objednávku.
Kdy je třeba poptávat výběr zaměstnanců?
NAMZOR JE VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER
• Jste majitelem společnosti a nemáte na nábor personálu dostatek času či prostoru.

• Chybí vám jasně definovaný profil budoucího specialisty.

• Nerozpoznáte kvalitního kandidáta, který bude vaší organizaci přínosem, od kandidáta méně vhodného.

• Narazíte-li na kvalitního zaměstnance, jenž zdůrazňujíc vlastní nenahraditelnost trvá na zvýšení platu.

• Volná místa zůstávají ve společnosti neobsazená déle než třicet dní.

• V případě náboru zaměstnanců v období krizových situací, kdy se společnost potýká s jakoukoliv negativní fámou.

• Pokud kladete důraz na diskrétnost a nechcete zveřejňovat informace o volných pracovních místech, a tím o situaci ve vaší společnosti.

Proč můžete personální agentuře NAMZOR důvěřovat?

VLASTNOSTI PRÁCE NAMZORU
Vlastní základna kandidátů
Každý rok se Každý rok se naše stabilní základna potenciálních zaměstnanců zvyšuje o 40 000 kandidátů. V jakýkoliv moment jsme schopni nabídnout několik vhodných kandidátů a obsadit vámi nabízenou volnou pozici. základna zvyšuje o 40 000 účastníků. Můžeme předložit několik kandidátů na Vaše volné místo, které nabízíte.
Obsazení volného místa
Jsme silně orientovaní na výsledek. Obsazení volného místa vhodným kandidátem je logickým završením naší započaté práce. Poskytneme vám takový počet zaměstnanců, jaký je potřebný pro efektivní řízení lidských zdrojů vaší organizace.
Multitasking
V rámci uceleného procesu náboru zaměstnanců, jsme schopni zajistit firmám odpovídající a kvalitní uchazeče na všech úrovních specializací.
Hloubkové monitorování trhu práce
Provádíme hloubkovou analýzu personálního trhu za účelem nabídnout systém personálního managementu v souladu se strategií a potřebami organizace.
ORIENTUJEME SE NA VÝSLEDKY
Obsazení volného místa ideálním kandidátem je logickým završením naší spolupráce. Poskytneme vám takový počet kandidátů, jaký je potřebný pro efektivní řízení lidských zdrojů. Provádíme hloubkovou analýzu personálního trhu za účelem nabídnout systém personálního managementu v souladu se strategií a potřebami organizace.
Využijte služeb personální agentury NAMZOR!
SPECIFIKA PRÁCE NAMZORU
Zadání volné pozice
Seznámení se s podnikem, analýza dotazníku.
Projednání detailů a podmínek pracovního postu.
Definování podmínek volné pozice
Seznámení se s podnikem, analýza dotazníku.
Projednání detailů a podmínek spolupráce.
Hledání a výběr kandidátů
Vyhledání potenciálních uchazečů o zaměstnání, kteří nejlépe vyhovují danému požadavku. Nábor uchazečů provádíme unikátní metodou zjišťování odbornosti, způsobilosti a kompetencí v souladu s požadavky zaměstnavatele.
Pohovor se zaměstnavatelem
Zorganizujeme setkání s uchazeči o volné pracovní místo a zajistíme pohovor se zaměstnavatelem.
Nový zaměstnanec
Vybraný zaměstnanec nastoupí do pracovního procesu. Během zkušební doby zaštiťujeme a dohlížíme na dodržování dohody. V případě potřeby nabídneme za zaměstnance náhradu.
Zanechat poptávku
Během dne obdržíte odpověď, včetně kalkulace nákladů na objednávku.
Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami. Dodržujeme platné právní předpisy, takže důvěrnost je zárukou naší integrity.